Förskoleförvaltningen

Inaktiv

I Malmö förskoleförvaltning finns i dag cirka 200 förskolor fördelade på fyra utbildningsområden. Varje område har ett pedagogiskt utvecklingsteam som på uppdrag av utbildningschef och rektorer arbetar operativt med verksamhetsutveckling i respektive utbildningsområde. Utvecklingsteamen innehåller kompetenser såsom förskollärare eller annan pedagog med kompetens inom exempelvis musik, drama, språkutveckling, specialpedagogik, bildskapande och ateljéarbete, digitalisering, lärmiljöer, natur och teknik. 

I teamens uppdrag ingår att arbeta med utvecklingsfrågor och samordning kring kultur för förskolorna samt att ha samverkan med Kreativt Lärcentrum och kulturförvaltningen. Det kan bland annat innebära att arrangera workshops och evenemang för pedagoger och barn inom ovanstående kompetensområden. Dessa kan äga rum både i kulturförvaltningens lokaler och ute i respektive utbildningsområde och riktas till förskolor i hela Malmö.