Världskulturmuseet Göteborg

Världskulturmuseerna har som uppgift att levandegöra världens kulturer genom sina utställningar och samlingar. Vi har ett stor digitalt pedagogiskt utbud av både Onlineprogram och andra digitala resurser som du nu kan hitta och även boka här. 

Världskulturmuseerna består av fyra museum i Stockholm och Göteborg och gör utställningar och program som tar upp ämnen som historia, kultur, demokrati och hållbarhet.