Malmö stadsarkiv

Malmö stadsarkiv är hela stadens arkiv. Här finns arkiv från stadens förvaltning och från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö. Men också stora samlingar av privat-, förenings- och företagsarkiv.

Vi erbjuder workshops för såväl grundskola som gymnasium. Utifrån olika teman får eleverna arbeta med och reflektera över historiska källor, allt i enlighet med gällande läro- och kursplaner.

Stadsarkivet kan även, enligt önskemål, medverka vid eller arrangera lärarfortbildning. Vi är även intresserade av att delta i vid Skapande skola eller andra liknande projekt där man med utgångspunkt i historiskt material kan skapa teater, film skönlitterära texter eller konst.