Atmospherics - Elias Faingersch & Zofia Williams Åsenlöf

- en medskapande ljudupplevelse via Musik i Syd


Eleverna kommer att få skapa musik och ljud tillsammans med artisterna i realtid. 

Rösten förvrängs och kroppsrytmen börjar svänga. Vad har olika känslor för puls? 

Känsla och upplevelse av ljud utforskas akustiskt, digitalt och i nuet. Eleverna får uppleva ljudets födsel från ett andetag och ett hjärtslag, uppleva och vara en del av projektioner och se transformationen till ett dynamiskt musikstycke. De kommer bokstavligen nära musiken och får vara med på scenen, uppleva och vandra i musikupplevelsen. 


Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus