Halina

en överlevares berättelse    


Apolonia Musik & Scenkonstkollektiv sätter upp musikföreställningen Halina - en överlevares berättelse. 

I centrum står Halina, en kvinna vars liv vi får följa från ungdomen i andra världskrigets Polen till koncentrationslägret Ravensbrück och fram till livet i Sverige dit hon anländer med Folke Bernadottes vita bussar 1945.  

Ida Gustafsson skildrar här sin mormor Halinas historia. Föreställningen bygger på Halinas egna ord och beskrivningar av den miljö och de obarmhärtiga metoder som hon tillsammans med drygt 132 000 andra kvinnor fick utstå i koncentrationslägret Ravensbrück i Tyskland.   

En stark berättelse framförd till nykomponerad musik inspirerad av östereuropeisk folkmusik, kabaré, tango och valser. Musiken är skriven av Ida Gustafsson, Filip Runesson och Johan Ohlsson, vilka tillsammans med Johannes Nästesjö även står för arrangemangen. Apolonias signum är den lekfulla musikaliteten och den lyser igenom även i denna mörka historia 

 

Malmö Stad arbetar för att stärka de nationella minoriteterna: judar, samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken som är jiddish, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Den här produktionen uppmärksammar en av Sveriges minoriteter. För mer information: https://www.minoritet.se/   

Länk till pedagogiskt material på Malmö delar: https://malmodelar.malmo.se/sok/f%C3%B6rintelsen/typ/resursmaterial,arbetsomrade,lektion,moment 

 

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje klass kan endast boka ett evenemang ur basutbudet under läsåret.