Shapes

 - kroppsspråket och människan i fokus


Shapes är Memory Wax’s tredje samproduktion med det kubanska danskompaniet Danza Teatro Retazos. Här får ni möta 6 kubanska dansare som med kroppen uttrycker situationer och känslor!

Dansföreställningen Shapes hyllar mötet mellan människor som en unik och värdefull händelse. Shapes undersöker rörelsen och dess oundvikliga förändring till något annat, former som ständigt byter skepnad, som livets olika skeden. Shapes reflekterar över hur vi förhåller oss till varandra och hur varje människa har behov av både frihet men även tillhörighet. Hur påverkar vi varandra? Vem är du nu och hur förändras du av din omgivning?

Memory Wax har sin bas i Malmö och firar snart 20 år 2024. Danskompaniet är känt för sitt poetiska, avskalade rörelsespråk och har turnerat i Sverige och internationellt med föreställningar för både barn, unga och vuxna. Tillsammans har de båda kompanierna, med perspektiv från olika delar av världen, vänt och vridit på teman som tillhörighet och frihet. De vill genom dansen påminna om att rörelsespråket är vårt gemensamma språk, att alla människor, i alla åldrar och kulturer oavsett funktionsvariation bär på rika uttryck och möjligheter. 


Föreställningstid 30 min, därefter bjuds publiken in till ett efterföljande samtal med dansarna i 15 min. 

Lärarhandledning: Shapes


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje klass kan endast boka ett evenemang ur basutbudet under läsåret.