Lilla spiralen

med Kollaborativet


Att mötas i en rörelse, ett räfflat rispande, en ullig smekning eller spegling av guld. Att mötas i ett gemensamt skeende där var och en får bli sin egen berättelse. 

Lilla spiralen talar till våra sinnen. Ett rum och en stund, där vi tillsammans kan utforska kroppen som språk, i kommunikation med olika material och med varandra.  

Lilla spiralen är ett mindre format av Spiralens mitt som utformats efter en nära samarbetsprocess med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö under hösten 2020 och som hade premiär på Malmö konsthall. Kollaborativet tar fram visuella, auditiva och taktila scenkonstupplevelser som syftar till att nå många - oavsett språk, ålder eller funktion. 


Upplevelsen är väl anpassad för elever inom grundsärskolans träningsklasser. 

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus