Graffittiworkshop - Kulturdag

Under våren 2019 pågår ett pilotprojekt tillsammans med tre högstadieskolor i Malmö. Projekt innebär bland annat att Kulturförvaltningen tillsammans med elever och lärare arrangerar en kulturdag för skolans högstadieelever och detta evenemang är en del av kulturdagen. Det betyder att platser till evenemanget endast är fördelade till och kan bokas av de tre skolorna som ingår i projektet.

Det här evenemanget är bara bokningsbart för Sofielundsskolan och Bäckagårdsskolan.