Lovsatsningen: Malmö Stadsarkiv, Vårt Malmö

Hur dokumenterade man sin stad före kameran fanns? Gamla teckningar visar hur Malmö såg ut förr i tiden. Stadsarkivet vill visa hur man på samma sätt kan illustrera dagens Malmö. I mitt Malmö får barnen med hjälp av illustratören Daria Bogdanska jobba med olika målartekniker för att visa sin stad! Alla illustrerade pappers hus visas sedan i en scenografiskt inspirerad utställning på Malmö Stadsarkiv.

En bokning av denna aktivitet innebär att Daria besöker det fritidshem som bokat aktiviteten. Aktiviteten hålls sedan utomhus i fritidshemmets närområde. De pedagoger som bokar aktiviteten får gärna komma med förslag kring byggnader och platser att illustrera.

Det här evenemanget riktar sig till barn mellan 7-12 år.


Kontakt: Daria tel. 076-783 00 91

Plats: Stadens fritidshem


Detta är en lovaktivitet riktad till fritidshem. Är du lärare får du gärna informera er skolas fritidshemspersonal om evenemanget. Fritidshemspersonalen måste skaffa eget Kulturkartan-konto här: https://kulturkartan.malmo.se/Access/Register 

Det finns ett begränsat antal evenemang på Kulturkartan under sommaren. För att få en så demokratisk spridning som möjligt får varje fritidshem bara boka tre tillfällen totalt per skola. Vi vill att ni tar hänsyn till detta.