Inspirationsdag för grundskolans kulturombud Ht-2019

Varm välkomna alla kulturombud, kulturintresserade och ledning i grundskolan till en dag att informeras och inspireras, på temat Barns rätt till kultur. Tillsammans kommer vi diskutera grundskoleförvaltningens och kulturförvaltningens gemensamma nämnare, hur kultur gör skillnad samt hur vi utifrån våra olika uppdrag tillsammans kan möjliggöra kulturell allemansrätt – alla barns rätt till kultur.

Under dagen kommer även kulturförvaltningens verksamheter - dess mångfald och fantastiska utbud för barn- och unga i Malmö presenteras.

Programmet pågår mellan kl. 8.30–14.30 med fika på fm. Lunch på egen hand.

8.00-8.30 Incheck 

8.30–9.30 Utbud

Kulturförvaltningens verksamheter för barn- och unga presenteras.

9.30 - 11.45 Kuben:

Pernilla Conde Hellman, Kulturdirektör Malmö stad

Åsa Ekman, Barnrättsstrateg

12.30-14.00 Dialog i mindre grupper

Vilka är kulturförvaltningens och grundskoleförvaltningens gemensamma nämnare och hur kan vi på bästa sätt dra nytta av varandra för att möjliggöra kulturell allemansrätt (alla barns rätt till kultur)?

14:00-14:30 Summering i storgrupp 

Tillsammans med Åsa Ekman summerar vi dagen och diskuterar nästa steg i arbetet mot alla barns lika rätt att ta del av kultur.


För detaljerat program, se pdf i meny till höger.


Inspirationsdag Ht-2018, se film nedan.