Sagostund på svenska

  • Språk
  • Litteratur
  • Sagostund

Varje onsdag tar den magiska speldosan med oss till Sagornas land!
Vi läser tre sagor på svenska, ofta på ett tema, som är anpassade för barn i åldern 3–5 år.

Välkomna till att lyssna på sagor i Bellevuegårdsbibliotekets magiska sagorum.


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda förskolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla onsdagen den 21 augusti.