Sagostund på arabiska

  • Språk
  • Litteratur
  • Sagostund

Amina läser sagor och sjunger på arabiska. 

Välkomna till en stund på arabiska för barn i Bellevuegårdsbibliotekets magiska sagorum!


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda förskolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 26 augusti.