Sagostund mini

  • Musik
  • Språk
  • Litteratur
  • Sagostund

Sagostund för små öron, vi läser sagor och sjunger för barn 1–2 år.

Välkomna till en sagostund i bibliotekets magiska sagorum!


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda förskolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 26 augusti.