Sagostund mini

  • Musik
  • Språk
  • Litteratur
  • Sagostund

Sagostund för små öron, vi läser sagor och sjunger för barn 1–2 år.

Välkomna till en sagostund i bibliotekets magiska sagorum!


Fördelning av platser till förskolor som står näst i tur görs onsdagen den 4 december.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 13 januari