Sagostund

  • Sagostund

Sagostund för barn 3-5 år
Vi öppnar vår magiska sagoväska och låter berättelserna ta oss till sagans förtrollade land. Vi läser och berättar, spelar och sjunger.


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda förskolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 2 september.