Olyckan på Baltiskan - en workshop om källkritik och historieskrivning

  • Arkiv
  • Samhälle/historia
  • Workshop

I maj 1914 öppnade Baltiska utställningen vid Pildammarna i Malmö, en jättelik manifestation över tidens moderna vetenskap, teknik och konst. Händelsen kan beskrivas som en stor framgång för staden, men hade också en mörk baksida. 

I denna workshop får eleverna studera en av de arbetsolyckor som inträffade under bygget av utställningen. Utifrån olika dokument får de öva källkritik samt fundera kring urval och perspektiv vid skildrandet av historiska händelser.


Platserna blir bokningsbara måndagen den 12 augusti.