Skolan förr och nu

  • Arkiv
  • Samhälle/historia
  • Workshop

Hur var det att gå skolan förr i tiden? Vad skulle barnen lära sig? Är det stor skillnad mot idag?

I denna workshop får barnen på ett lekfullt vis titta på och reflektera över historiska originalkällor och deras möjlighet att berätta om det förflutna. Foton och scheman från skolan för hundra år sedan samt äldre tiders skolböcker kommer vara en del av elevernas stund på arkivet. Lektionen avslutas med en rundvandring i arkivet.


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda skolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 26 augusti.