Saga

  • Sagostund

Kom och lyssna på barnbibliotekarie Karin som berättar spännande och roliga sagor på svenska inne i Gröna rummet på Husiebiblioteket. För barn 4-6 år. Privatpersoner behöver inte anmäla sig. Förskolor och annan pedagogisk verksamhet ska anmäla sig via Kulturkartan.


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda förskolor måndagen den 19 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 9 september.