Arabisk-svensk saga

Kom och lyssna på saga i Gröna rummet på Husiebiblioteket. Bibliotekarien Karin läser en saga tillsammans med Wafaa. Vi läser sagan parallellt på arabiska och svenska. Passar barn som förstår båda språken eller bara ett av språken. 

För barn 2-5 år.


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda förskolor måndagen den 19 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 2 september.