Bosnisk-svensk saga

Kom och lyssna på saga i Gröna rummet på Husiebiblioteket. Bibliotekarien Karin läser en saga tillsammans med Ljubica. Vi läser sagan parallellt på bosniska och svenska. Passar barn som förstår båda språken eller bara ett av språken. 

För barn 2-5 år.