Sjung ut med Elinor (Bibliotek) - Musik i Syd

Barns röster & sång är UNGA Musik i Syds fokusområde 2019. Det här året satsar vi därför extra mycket på att möjliggöra för riktigt små barn att få sjunga, låta och lyssna utifrån sina egna förutsättningar. Via det nya konceptet Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan användas i den dagliga verksamheten. Under 2019 erbjuder vi program med Elinor Fryklund som sångcoach med stor kännedom om barns röster.  

Tredelat upplägg gäller alla program: 

• Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen 

• Delaktighet i sång och rörelse 

• Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen 

Medverkande: sångcoach Einor Fryklund 

 

Bakgrund: produktionen har inspirerats av och plockar upp innehåll och erfarenheter från projektet Rösträtt som genomfördes 2011–2014 i ett samarbete mellan Malmö Högskola, sedermera Malmö Universitet, och UNGiKÖR med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet mynnade bland annat ut i Musikprofilen en högskoleutbildning där förskollärare får utbildning i röst och sång i förhållande till förskolebarn.  

Konstnärlig ledare: Elinor Fryklund 

Musikpedagogisk rådgivare: Lena Ekman Frisk, Universitetslektor i körsång/körledning – Musikhögskolan i Malmö, Föreståndare – Körcentrum Syd 

Kulturbuss bokas via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/SelectTimeType  


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor torsdagen den 8 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den måndagen den 19 augusti.