Sjung ut med Elinor (Uppsökande) - Musik i Syd

Elinor Fryklund är sångpedagog och sångerska med stor erfarenhet av att undervisa både förskolepedagoger och barn ute på förskolorna.  

Elinors motto:  Barn ska vilja och våga sjunga med kraft!  

Tredelat upplägg gäller Sjung ut med Elinor: 

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen 

  • Delaktighet i sång och rörelse 

  • Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen 

Rösträtt – Här får förskolor besök av en professionell sångcoach för att sjunga med barn och personal, sprida kunskap, idéer och material. Syftet är att inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten utifrån barnens egna tonarter och stämband. 

Öva gärna på uppvärmning och sånger som finns under knapparna STARTA och SJUNGA i appen Musika 


TEKNISKA KRAV VID UPPSÖKANDE PÅ FÖRSKOLAN! 

Scenyta: 3 * 4 meter 

Publikantal: 35 platser/konsert 

Längd på konsert: ca 40 minuter 

Byggtid: 30 minuter före första konserten 

Rivtid: 30 minuter 

När du bokar i Kulturkartan bokar du upp 2 konserter på samma dag på samma förskola, kl: 9.30 & 10.30.  

Bjud in närliggande förskolor om ni ej kan fylla platserna på båda konserterna på din egen förskola!  

 

Fördelning av platser till förskolor som står näst i tur görs onsdagen den 8 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 20 januari.