Småbarnsbio

Varannan onsdag visar vi film för barn i förskoleålder. Filmerna vara cirka 35 minuter. Varmt välkomna!


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda förskolor måndagen den 19 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 2 september.