Skogsekologi och magi - återSKAPA

ÅterSKAPA tar er med på en resa till urskogens innersta, som sägs skyddas av skogsväsen. Förr trodde man att det bodde knytt, troll och älvor i skogen. De tog hand om den. Men i vår tid är det inte många som vare sig vet eller vågar tro på väsen eller ens förstår hur viktig skogen är. Det vill vi ändra på för skogen behöver vår hjälp! 

Allt mer skog huggs ner. Skogen betyder mycket för vår miljö. Den påverkar vattnet vi dricker, luften vi andas och klimatet vi lever i. Skogen är också hem för mängder av växter och djur. Artrika skogar är avgörande för den biologiska mångfalden och viktiga för att tackla klimatförändringar.  

Lär dig mer om skogens magiska värld, kopplat till de globala målen, och skapa skogens invånare och skyddsväsen! 

………………

ÅterSKAPA är ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning, som arbetar med lekfulla skapandeprocesser för att låsa upp kreativitet, stärka självkänsla, fördjupa ämneskunskaper och öka miljömedvetenhet. 

Det är uppbyggt kring en materialbank med en skaparverkstad, där vi låter spillmaterial få nytt liv som skapande material.  

Med spillmaterial skapar alla på lika villkor. Det finns inget rätt eller fel eller facit som styr skapandet. Oväntade material ger fler möjligheter och stimulerar kreativiteten på ett nytt sätt. Dessutom väcks naturligt frågor kring hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på jordens resurser genom att se ”skräp” med nya ögon. 


Glöm inte att läsa upp elevbrevet för eleverna i god tid innan ert besök: https://kulturkartan.malmo.se/Attachments/OpenAttachment/160

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/SelectTimeType 

Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 26 augusti.