Den sjungande bänken - Musik i Syd

Visst kan man längta bort ibland till de stora äventyren, någonstans på andra sidan horisonten. Men man behöver inte alltid resa så långt. Om man ser sig noga omkring och lyssnar uppmärksamt kan det räcka att sätta sig en stund  och fundera på bänken där borta under trädet. Med fantasins hjälp och lite  tålamod händer det: från molnen kommer sångerna singlande och landar framför våra fötter! Välkomna stora och små till en sångstund där ”bitarna passar så bra ihop och blir till ett sjungande pussel”. 


Medverkande: 

Per Dunsö, sång, gitarr 

Anna Lahmer, sång, gitarr, tamburin 

Musik & texter: Per Dunsö, föreställningen har tagits fram av Musik i Blekinge 


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus 

Fördelning av platser till förskolor som står näst i tur görs onsdagen den 8 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 20 januari.