Skapa framtidens kulturarv - Konsthallen

Vilka kulturarv får i framtiden representera Malmö år 2019 om barn & unga får bestämma? Vad ska bevaras, vad ska visas upp på arkiv och museer om 200 år?  

Med utgångspunkt i utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist med amerikansk-irakiska konstnären Michael Rakowitz får eleverna reflektera kring vilket kulturarv från Malmö idag de vill bevara för framtiden. Det kan vara en plats, en byggnad eller ett föremål. Men även sånger, sagor och traditioner, eller något helt annat.  

Besöket börjar med en visning av utställningen, sedan skapar vi tredimensionellt i verkstan. Projektet utmynnar i en utställning. Elevernas konstverk kommer att fotodokumenteras och arkiveras av Stadsarkivet. Det kommer ävenfinnas möjlighet för eleverna att lämna in berättelser om Malmös framtida kulturarv till arkivet för framtiden.  

Projektet är ett samarbete mellan Malmö Konsthall, Stadsarkivet och Enheten för kulturarrangemang. 


Här kan ni hitta hela höstens högstadieutbud!

Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 26 augusti.