Tittskåp - Galleri Format

Under besöket får eleverna en guidad visning av pågående utställning där vi tittar på och diskuterar fotografi och video samt får en inblick i hur mediet kan användas på olika sätt. Efter visning ges en kort introduktion till tittskåp, s.k. dioramats historia innan vi tar oss an verkstadsuppgiften. Eleverna ska skapa tittskåp av en låda med hjälp av fotografier. Vår utgångspunkt är att använda oss av fotografi i uppbyggandet av skåpet genom att klippa ut bilder från gamla tidningar.

Uppgiften är ett sätt för barnen att förstå och arbeta med perspektiv och komposition genom att jobba med att placera olika föremål i relation till för- och bakgrund i sin låda. 

Galleri format är en etablerad aktör i Malmö och Skånes kulturliv med målet att göra fotografi och video tillgängligt för alla. Galleriet har varit verksamt sedan 1983 och har sina lokaler på Claesgatan på Möllevången i Malmö. Varje år visas sex utställningar av svenska och internationella konstnärer, både med konstnärligt och dokumentärt fotografi samt rörlig bild.


Läs fotogalleriets elevbrev för eleverna i god tid innan workshopen. Du hittar det här!


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/SelectTimeType 

Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 19 augusti.