Säg det med musik - Unga Klara

En musikalisk workshop där vi skapar utifrån barnens känslor, röster och fantasi. Genom sång och musik får barnen uttrycka sina känslor och se möjligheterna med att göra det. Vi gör en enkel ljudinspelning av musiken som skapats under workshopen som ni sedan kan använda på olika sätt i er verksamhet.


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor onsdagen den 14 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 2 september.