Tillsammans - Cirkus Saga (Tvåstegsraket)

  • Nycirkus

Vad är egentligen samtycke och hur använder vi det i vår vardag? Projektet Tillsammans använder sig av cirkus som verktyg för att på ett lekfullt sätt hantera allvarliga frågor. 


En bokning av det här evenemanget innebär:

- platser på en nycirkusföreställning på temat samtycke och 

- en uppsökande föreläsning för pedagoger på er skola.


Föreställning: 

Tillsammans är en cirkusföreställning om samtycke, om att hitta sin röst och att våga använda den, men också om att lyssna och faktiskt höra vad den andre säger. Ross och Momo möts upp för att testa en ny app. De ska öva samtycke. Och det är väl lätt? Samtycke, att tycka samma? Men det visar sig svårare än någon av dem vill erkänna. De utmanar både sina egna och varandras gränser och synliggör under sitt testande att samtycke inte är så självklart utan något som måste pratas om och dessutom övas om det faktiskt ska fungera. 

Föreläsning: 

Alla skolor får också möjlighet att ta del av en föreläsning för personalen kring samtyckesfrågor, maskulinitetsnormer och sexualupplysning som hålls ute på skolan av föreläsare/utbildare Marco Vega. 

Denna föreläsning bokar ni som skola själva på tillsammans@karavanmalmo.se 


Artister: Ida Stenman, Christoffer Remberger 

Producent: Hanna Hedvall 


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor torsdagen den 22 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 9 september.