Oknyttsförvaltningen informerar - Banditsagor

Oknyttsförvaltningen åker runt på bibliotek och förskolor för att tillsammans med barn och personal söka efter och informera om oknytt. Har ni varit med om oförklarliga saker i era lokaler? Har vantar och sockar försvunnit spårlöst, hörs det snarkningar från ventilationen eller har ni hittat underliga spår i sandlådan? 

Detta är tecken på att ni kan ha oknyttsproblem. Hör genast av er till kommunenens Oknyttsförvaltning så sänder vi ut en auktoriserad inspektör med avancerad undersökningsutrustning. Personal och barn informeras om oknyttens natur och historik. Tillsammans genomför vi en grundlig besiktning av lokalerna efter närvaro av exempelvis småknytt, tomtar och troll. Därefter utfärdas ett besiktningsbevis och en handlingsplan med förslag på ytterligare aktiviteter upprättas. Efter besöket uppmuntrar vi er att fortsätta arbetet med att uppnå goda oknyttsrelationer.  

Oknyttsförvaltare Valter Hansson Skoog: Oskar Stenström 

Tänk på:  

Oknyttsförvaltningen informerar! är en föreställning som bygger på platsspecifik improvisation. Barnen ska få veta att oknyttsförvaltaren Valter Hansson Skoog kommer att besöka biblioteket, inte skådespelaren Oskar Stenström. Berätta inte för barnen att de kommer att få se en teaterföreställning utan låt fantasin få fritt spelrum och gör leken så verklig som möjligt. Så fort oknyttsförvaltaren anländer till platsen börjar “föreställningen”.

Glöm inte att läsa handlingsplanen och lärarbrevet innan ert besök!


Föreställningen kommer spelas på olika bibliotek i Malmö. Föreställningarna är bara riktade till de förskolor som ligger i närheten av varje bibliotek. Boka bara platser till det bibliotek vars upptagningsområde ni tillhör.

21 oktober Stadsarkivet

4 november Lindängebiblioteket

18 november Bunkeflobiblioteket

25 november Kirsebergsbiblioteket

26 november Oxiebiblioteket

27 november Husiebiblioteket

28 november Rosengårdsbiblioteket

2 december Limhamnsbiblioteket

3 december Tygelsjöbiblioteket

4 december Stadsbiblioteket

5 december Bellevuebiblioteket

6 december Garaget

9 december Masten 2Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor onsdagen den 14 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla onsdagen den 28 augusti.