X - Unga Klara

X är en föreställning om att leva i Sverige idag, med utgångspunkt i att även Sverige har en kolonial och rasistisk historia – att Sverige har agerat med likgiltighet, fördömt och uteslutit och skoningslöst delat upp människor. Sverige har exploaterat landområden och tagit sig rätten att äga människor. 

X handlar också om den delen i dig som är rädd och ängslig.
X kan ge dig tröst och stöd.
X kan störa och oroa dig.
X närmar sig vår tids kanske mest angelägna fråga: Hur lever vi med varandra?

Med humor, svärta och sorg skakar X om och förändrar din blick på världen. 


Två akter inklusive paus.

Här kan ni hitta hösten högstadieutbud!

Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 9 september.