X - Unga Klara

X är en föreställning om att leva i Sverige idag, med utgångspunkt i att även Sverige har en kolonial och rasistisk historia – att Sverige har agerat med likgiltighet, fördömt och uteslutit och skoningslöst delat upp människor. Sverige har exploaterat landområden och tagit sig rätten att äga människor. 

X handlar också om den delen i dig som är rädd och ängslig.
X kan ge dig tröst och stöd.
X kan störa och oroa dig.
X närmar sig vår tids kanske mest angelägna fråga: Hur lever vi med varandra?

Med humor, svärta och sorg skakar X om och förändrar din blick på världen. 


Här kan ni hitta hösten högstadieutbud!

Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 9 september.