Buller flyttar in

Bunk, dunk, wroom, bang, poff, shhhhhhhh… Malmö! 

 Under hösten får vi Buller på besök. Vi låter ljud åka rutschkana in i tröjärmen och runt i kroppen för att se om det fastnar i fötterna. 

Hur ser Buller ut när det stoppar och stannar? Behöver det en kudde? 

En stad är full av rytmer. Om vi vässar öronen kan vi höra musiken i trafiken och känna stadens puls.  

Vi söker groovet från gatan och gör en byggplats till ett danspalats. 


Buller flyttar in på Kreativt lärcentrum och genom dans, gestaltning, form och musik arbetar vi med uttrycksfrihet på barns villkor. 


Platserna blir bokningsbara för slumpvis utvalda förskolor måndagen den 19 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 16 september.

Platserna är enbart bokningsbara för kommunala förskolor.