Riddare av tusen äventyr - PotatoPotato

En föreställning om flickan i det offentliga rummet.

Var redo!
Det är mörkt men flickscouterna kan se ändå. För de har övat hela våren, vässat sina knivar och skärpt sina sinnen. De tränar för att kunna orientera sig i en värld som inte är deras. Från sin lägerplats sträcker de ut sig i världen och ritar om kartan. Nu börjar äventyret!

Riddare av tusen äventyr är en föreställning som ställer frågor om jämställdhet och flickors platstagande i samhället. Har du hört talas om den svenska flickscoutrörelsen (1913 - 1960)? Eller om vilken stor betydelse flickscoutrörelsen har haft för jämställdheten i Sverige? Inom flickscoutrörelsen fick flickor, fria från mäns blickar, tränas sig i att agera i det offentliga rummet och i naturen med fokus på frigörelse, identitets och samhörighetsbyggande. Med föreställningen vill vi synliggöra betydelsen av flickscoutrörelsen, därför använder vi berättelser från flickscouter för att skapa en alternativ berättelse till den vi ofta möter i konsten och i media där flickor gestaltas som offer.  

Workshop 

Efter att er klass sett föreställningen kommer PotatoPotatos pedagog ut till er för att träffa er i klassrummet under en timme. Ni kommer att prata om vad ni sett och upplevt under föreställningen och tillsammans diskutera och göra övningar utifrån era tankar om de konstnärliga valen i föreställningen. De övergripande ämnen som ni kommer att diskutera är makt och jämställdhet. Workshoptiden är kopplad till er bokning av föreställning. Observera att det finns olika workshoptider kopplade föreställningens bokningsknappar nedan.


Frågor som är relevanta i föreställningen är exempelvis: 

Hur har människor rört sig i offentliga rum historiskt och idag?  

Skiljer sig flickors och pojkars platstagande och platsgivande i olika offentliga rum? 

Kan konsekvenserna av hur du beter dig i offentliga rum se olika ut? 


Här kan ni hitta hela höstens högstadieutbud!

Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 12 augusti.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 26 augusti.