ARF: Flykten Aleppo - Istanbul - FN-dagen

  • Skolbio

Regi: Andac Haznedaroglu | Jordanien, Turkiet 2017 | Spelfilm | 88 min | Arabiskt tal | Svensk text

Flykten Aleppo - Istanbul är en stark berättelse som följer Lena och Meryems flykt från kriget i Syrien. Lena är en 10-årig flicka som förlorar hela sin familj i kriget. Hon blir tvungen att fly till Turkiet med sin nyfödda lillasyster och grannen Meryem, en ung självständig kvinna som också mist sin familj, tillsammans med andra flyktingar. Lena vill återvända hem medan Meryems dröm är att nå Europa. Tillsammans försöker överleva i ett samhälle som de inte känner till och som inte är särskilt välkomnande.  Detta är en  film som skildrar flyktingarnas tillvaro och deras gemenskap som hjälper dem att överleva. Med skådespelare som själva är flyktingar - utom Meryam som spelas av den internationellt välkända Saba Mubarak - ger filmen en trovärdig skildring av flyktingarnas umbäranden och kamp, utan att för den delen lämna oss utan hopp. 

FN dagen är kort sagt FN:s födelsedag. FN stadgan ratificerades av dåvarande medlemsländer och trädde därefter i kraft den 24 oktober 1945. Målet var att verka för varaktig fred. Dessvärre är krig fortfarande ett faktum. Idag är antalet människor på flykt från krig och förföljelse många fler än under andra världskriget och uppgår enligt FN:s flyktingorgan UNHCR till över 70 miljoner människor.

Efter filmen samtalar vi med en av dem som gick från ord till handling för att rädda liv och hjälpa människor på flykt, Kamyar Alinejad. Under hösten/vintern 2015 var Kamyar aktiv runt om i Europa och arbetade för människors rätt till att söka asyl och för säkra flyktvägar. Kamyar kommer utifrån egna erfarenheter att  berätta om två hjälporganisationer som skapades för att möta behovet. Hur såg det ut på gränsövergången mellan den turkiska kusten och de grekiska öarna? Hur såg Europa ut och vad fick människor på flykt utstå? Kamyar Alinejad är antropolog och har bl. a. studerat Fred och konfliktstudier på Malmö Universitet.

Filmvisningen arrangeras av ARF, film och kultur för mänskliga rättigheter. Läs mer på: arfarf.se