Gottorpskolan är Unga filmjuryn 2020

Evenemang inställt

  • Film
  • Filmpedagogik
  • Unga filmjuryn

Uppdraget som Ung filmjury går läsåret 2019/2020 till åk.9 på Gottorpskolan.

Elever och pedagoger arbetar med uppdraget under hela läsåret tillsammans med filmpedagog från Kulturkopplingen. Arbetet inkluderar allt från genomgång av bildutsnitt/perspektiv, att göra film själv, filmanalys till att under BUFF - se och utse den bästa ungdomsfilmen av de 8 filmer de får se, under tre dagar. Metoden för arbetet ger eleverna en god grund inför valet av bästa ungdomsfilm. Som en sista del i arbetet, presenterar sedan eleverna under högtidliga former sitt val av vinnarfilm i Rådhuset. 

För tredje året i rad kommer unga filmjuryn dela ut 25 000kr till den vinnande filmen i kategorin bästa ungdomsfilm.

Är du intresserad av att din klass blir Unga filmjuryn 2020/2021, maila: linda.persson9@malmo.se