Dok.film + Muralmålning

  • Film
  • Filmpedagogik

Samarbete mellan Kulturkopplingen, Konstmuseet, Örtagårdsskolan och konstnären Lisa Ewald. 

Evenemanget är fördelat till Örtagårdsskolan, åk.7