Filmpedagogik i skolan Del 2 filmredigeringsworkshop läsåret 2019/2020

  • Film
  • Filmpedagogik

Detta evenemang kan endast bokas om du tagit del av Filmpedagogik i skolan läsåret 2019/2020

Erfarenheten efter “Filmpedagogik i skolan” fördjupas med workshop i filmredigering (klippning). Under en dag arbetar eleverna gruppvis vid varsin redigeringsstation laddad med ett omfattande utbud av filmklipp, musik och ljudeffekter. Alla har tillgång till samma material.

Workshopen lägger fokus på filmstruktur, syfte och tonfall.

Evenemanget blir bokningsbart i vecka 35.