Makt över människor

Makt över människor, en utställning om Malmöhus från 1700-talet till idag.

Möt livsöden från pestens härjningar, straff och avrättningar, fångars brott och umbäranden i fängelset.


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/SelectTimeType 

Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 2 september.

Resterande platser släpps fritt den 9 september.