Mina drömmar

  • Teater
  • Språk
  • Musikteater
  • Teaterpedagogik

Kan drömmar handla om vad som helst? 

Kan jag drömma att jag är i ett annat land? 

Kan jag drömma att jag är någon annan?

Bellevueskolans elever i åk 2 och 3 har själva skrivit berättelser om sina egna drömmar. Dessa berättelser har sedan blivit en teaterföreställning som just handlar om elevernas egna drömmar.