Etik och moral

  • Filmpedagogik
  • Teaterpedagogik

Vad är rätt och vad är fel?

Vad är ont och vad är gott?

Är det så enkelt? Nej. Vi vänder och vrider på begreppen etik och moral. I arbetet tar vi oss från värderingsövningar till forumteater. Materialet som tas fram blir dilemmascener, dessa filmatiseras som grund för klassrumsdiskussion.

Evenemanget är fördelat till Fågelbacksskolan åk.7