Fraktal - Marie Andersson

En dansföreställning som kopplas till mellanstadiets biologiundervisning  

Två kroppar rör sig, upprepar sig, upprepar sig tills upprepningen böjs och blir till något annat. Samtidigt projiceras bilder av något som skulle kunna vara mönstret på huden eller närbilder på en trädstams fåror. Symmetriska mönster uppstår, som smälter och tappar formen, vissnar och föds på nytt. Så hör vi en röst i högtalarna, en podcast presenteras och vi bjuds med på en poetisk resa, in i den lilla micro-världen och ut i stora rymden. Vi landar i vår egen kropp som rymmer ett helt universum av liv.  

FRAKTAL är en föreställning som kombinerar dansens förmåga att kommunicera med vårt intuitiva, som får oss att landa i nutid,  med ordens styrka i att konkretisera och animationernas möjlighet att kittla vår fantasi."