Leslie Brinner - föreläsning och förhandsvisning för pedagoger

  • Skolbio

Utbildare Marco Vega inleder eftermiddagens filmvisning med en föreläsning om maskulinitet och ger förslag på fördjupningsarbete i skolan som underlag för normkritiska diskussioner och övningar. Därefter följer filmvisning och efter filmen finns möjlighet att prata mer med Marco. Evenemanget riktar sig till personal i Malmös skolor.

kl. 13.30 Marco Vega föreläser

kl. 14.15 Kort bensträckare

kl. 14.30-15.50 Filmvisning Leslie Brinner

 Leslie Brinner, Regi: Stefan Berg, dokumentär 2018, 82 min.

 I Leslie Brinner får vi följa artisten Leslie Tay från barndomen i Sofielund till kampen för det stora genombrottet. Leslie står inför sitt livs viktigaste projekt: att släppa sitt efterlängtade debutalbum. Han växte upp på Sofielund i Malmö och lärde sig tidigt att vara hård och inte visa känslor. Men som vuxen upptäcker han att tillgången till känslor är något han behöver i sitt skapande, och för sig själv. Med ett material som spänner över 15 år följer vi Leslie på väg mot genombrottet som artist och målet att bli älskad för sin musik, och som människa. En film om drömmar och motgångar, vilja och tålamod, och skapandets frigörande kraft. Leslie Brinner behandlar frågor om mansrollen på ett genuint sätt som både gör det lätt för publiken att knyta an och öppna upp för samtal. Med utgångspunkt i filmen kan en synliggöra mönster och gemensamt reflektera över vad det betyder att vara ung i Sverige i dag.

Marco Vega har arbetat professionellt med sexualupplysning och relationsrådgivning de senaste 15 åren. Både riktat till vuxna och barn. De senaste tre åren har frågor som rör maskulinitetsnormer varit i fokus. Särskilt i skolor och idrottsvärlden. Frågeställningarna han arbetar utifrån är: Vilka är de destruktiva normer? Hur kan vi arbeta för att medvetandegöra och driva fram det konstruktiva i begreppet om att vara man idag och inför morgondagen? Föreläsningen är riktad till personalen som möter ungdomar och belyser hur vi kan ifrågasätta och arbeta med normer som påverkar oss människor dagligen. I både yrkesroll såväl som privat.
Filmvisningen arrangeras i samarbete med Doc Lounge. Skolbio arrangerar fyra visningar av Leslie Brinner i höst vilka kan bokas i Kulturkartan.  Det finns en filmhandledning till filmen.Platserna till föreläsningen och förhandsvisningen kan bokas oavsett om man bokat klasser till skolbiovisningarna.  

Anknytning till läroplaner:  Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de grundläggande värden som skolan ska förmedla. I läroplanerna för förskolan (Lpfö 98) samt grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) anges att verksamheten ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. I läroplanen för gymnasieskolan (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) anges att eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som anses vara kvinnligt eller manligt.  I Lgr 11 anges jämställdhet som ett av de ämnesövergripande kunskapsområden som ska integreras i olika ämnen.