Studiebesök - Prova på, fika och musikquiz!

Arena 305 Musik- och Kulturhus för ungdomar i Malmö Stad. 


Arena 305 är ett musik- och kulturhus för ungdomar mellan 13 – 25 år. 

I huset har vi fullt utrustade replokaler, inspelningsstudior, en danssal, ett DJ-rum, videoutrustning samt två scener och ett café.

Vi ser det som en möjlighet för era unga att ta del av kulturutbudet i Malmö och även för er en trevlig stund tillsammans.

För oss är det ett sätt att marknadsföra och synliggöra våran verksamhet som bygger på ungdomarnas kreativitet och delaktighet och vi arbetar med ett coachande förhållningssätt. 

Tanken är att i grupp komma på besök med rundvandring, prova-på, fika och musikquiz.

Besöket tar ca 2 h och är kostnadsfritt!

Självklart kommer gruppen tillsammans med en klassföreståndare, lärare, ledare eller mentor som har möjlighet att deltaga i besöket.

Bästa tiderna för dessa besök är efter lunch på tisdagar och torsdagar.

Återkoppla gärna så sätter vi datum och tid som passar er såväl som oss!

 

Adress: Lönngatan 30, Malmö 

Telefon: 040-34 25 55 

Mobil: 073-4204813

https://malmo.se/arena305