Rösträtt - Loopa med Dan

Oändliga möjligheter med sång i loop 

Vad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon och barnens egna röster? Precis allt. Här får publiken möta Dan Knagg och från början till slut vara med att forma en improvisationsföreställnings oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med ord, rytmer, toner och loopar med kraft att skingra blyghet, väcka nyfikenhet, glädje och förundran över ljudens oändliga universum. Allt kan hända när barn och vuxna bjuds in och påminns om livets loopar som bara går och går, dag för dag och år efter år… 

Föreställningen är uppsökande med två föreställningar ( 40 min.) på en dag på samma skola. När ni bokar gör ni det för två klasser på två olika workshops på samma skola i samma lokal.   

Tekniska krav:  

Lokal: samlingslokal, lekhall med fri golvyta, med plats för 25-30 barn på golvet
Scenyta: 4 x 3 m
Bygg-/rivtid: 30/30 min
Övrigt: Ladda ner vår gratisapp MusikA och öva på röstuppvärmningar som finns under knappen STARTA före besöket. 

Att tänka på inför uppsökande evenemang: 

  • Viktigt att ni fyller upp platserna som ni bokat 

  • Sprid info om evenemanget till kollegor och samtala med barnen om besöket 

  • Ta väl hand om artisterna och bjud gärna på en kopp kaffe/te inför besöket 

  • Se till att golvytan är ren, att barnen sitter bekvämt och att kraven på ytan uppfylls (golvyta, takhöjd, elkrav m.m.) som uppgetts i Kulturkartan (se ovan) 

Läs igenom elevbrevet för eleverna i god tid innan föreställningen. Elevbrevet finns här!


Barns röster & sång är UNGA Musik i Syds fokusområde 2019. Det här året satsar vi därför extra mycket på att möjliggöra för små barn att få sjunga, låta och lyssna utifrån sina egna förutsättningar. Via det nya konceptet Rösträtt ska barn och vuxna ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan användas i den dagliga verksamheten.  

Tredelat upplägg gäller alla program: 

• Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen 

• Delaktighet i sång och rörelse 

• Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen 


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor torsdagen den 10 oktober.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 21 oktober.