Barn i arbete

  • Arkiv
  • Samhälle/historia
  • Workshop

Hur många timmar fick tolvåringar arbeta år 1900? Vilka fabriker bröt mot reglerna? 

På temat Barn i arbete får eleverna arbete med originalkällor och öva sig i sin förmåga att förhålla sig till dessa. Fokus ligger på att förmedla en metod eleverna kan använda sig av i alla sammanhang då de ska använda sig av historiska källor. Lektionen avslutas med en rundvandring i arkivet.