Inspirationsdag förskolans kulturombud

Välkommen till en dag med fokus på barnrätt i scenkonsten. 

8:30 Välkomna!

8:45 Kristina Westlund, förskoleförvaltningen

Fil. lic. i pedagogik och har i sin forskning intresserat sig för barns inflytande i förskolan. Kristina arbetar för närvarande som lektor på förskoleförvaltningen i Malmö samt som vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk Inspiration Malmö.  

9:05 Julian Vigil, pedagog Unga Klara

Julian berättar om Unga Klaras historia, det nationella uppdraget, arbetsmetoder och barnperspektivet. 

9:35 FIKA  


10:00-12:00 wks # 1 – i detta workshoppaket får du ta del av nedanstående workshops:

Kollaborativet  är en scenkonstgrupp som arbetar i gränssnittet mellan dans, performancekonst och teater. Att förflytta normer - om att söka upplevelser av delaktighet för alla kroppar.
I denna workshop undersöker vi tillsammans upplevelser och berättande genom det sinnligt språkande - kroppens möte med rum och material genom syn, hörsel, känsel och rörelse.  

Operaverkstan: Titta bakom kulisserna på hur en operaföreställning blir till. En workshop med uppsjungning, musik, sceneri och allsång. Medverkande: Lars Fembro, Helena Magnusson, Ola Simonsson samt Sofia Söderberg.  

10:00-12:00 wks # 2 – i detta workshoppaket får du ta del av nedanstående workshops:

Cristina Gottfridsson
Utbildad förskollärare och dramatiker. Har skrivit cirka 40 pjäser för barn, ungdomar och vuxna. Har undervisat och lett workshops i skrivande I den här workshopen får du veta mer om hur en kan arbeta med berättande och manus tillsammans med förskolebarn.

Julian Vigil, pedagog, Unga Klara

Workshopen ”Säg det med musik” bygger på föreställningen ”För att jag säger det”.
Precis som pjäsen så utgår workshopen från barns perspektiv, uttryckssätt och kreativitet.
Genom lekfulla musik-och teaterövningar får deltagarna testa olika sätt att uttrycka sina känslor, röster och tankar. Julian Vigil vägleder och låter fantasin styra.

12:00 LUNCH på egen hand.

13:00 Teater 23 – Mario Sepultura och Björn Löfgren berättar om processen kring att ta fram en scenkonstproduktion.

13:30 Panelsamtal på dagens tema: barnrätt i scenkonsten. Medverkande:

Rayam Al Jazairi – konstnärlig ledare på Teater JaLaDa och ansvarig vid Fridhems Scenkonststudio i Malmö. 

Maria Sundqvist  konstnärlig ledare, Operaverkstan. Startade Operaverkstan 2002 och är förutom konstnärlig ledaren även librettist och regissör.

Tania Saavedra Moreno –  utbildad kulturpedagog och dramapedagog på Malmö Universitet. Arbetar som dramapedagog på tre kommunala förskolor i Malmö.

Mario Castro Sepulveda  – arbetar som kommunikatör och turnéläggare på Teater 23. Han är också verksam som en av teaterns medlemmar.

Panelsamtalet leds av Marie Parker Shaw, teaterregissör. Hon har gjort ett stort antal uppsättningar för såväl vuxna som barn och unga. Marie var med och startade den pedagogiska avdelningen på Unga Malmö Stadsteater och har arbetat som konstnärlig ledare på Månteatern i Lund. 

14:30 Slut för dagen.