Barnens bästa bibliotek! på Oxiebiblioteket

  • Litteratur
  • Sagostund
  • Visning

Kom och upplev ditt bibliotek!  

Biblioteken i Malmö bjuder in till en rolig och lustfylld stund som skapar läslust och nyfikenhet.  


Evenemanget är bokningsbart för:

Kungshögsskolan

Oxievångsskolan

Tingdammsskolan

Sockerbruksskolan

Aktiviteten riktar sig till elever i F-klass och särskolan årskurs 1.