Var är brudarna?

  • Arkiv
  • Samhälle/historia
  • Workshop

Möt Johanna, Hilda, Ida, Elma och Olga. Alla fem befann sig i Malmö vid 1800-talets slut och har lämnat avtryck i arkiven. Vilka var de och vad gjorde de?

 I workshopen får eleverna möjlighet att, likt en historiker, rekonstruera kvinnornas liv med hjälp av brev, fotografier, protokoll, räkningar och kyrkoböcker. Syftet är att synliggöra kvinnor i historien och att visa olika typer av dokument. Men även att eleverna ska reflektera kring skapandet av historia. Vad berättar källorna och hur ska de tolkas?