Sagostund på arabiska

  • Sagostund

Sagostund på arabiska med sagoläsare Wafaa Sulaiman. 


Fördelning av platser till förskolor som står näst i tur görs måndagen den 2 december.

Resterande platser släpps fritt för alla måndagen den 13januari.