Monument i Malmö – om historiebruk och källor

Evenemang inställt

  • Arkiv
  • Samhälle/historia
  • Workshop

I Malmö har man rest en staty över Zlatan, samtidigt som enskilda Malmöbor vill resa en staty över Elma Danielsson och ett antirasistiskt minnesmärke. Men vem får resa monument och i vilket syfte gör man det? Vad är det man vill berätta och vad säger det om samtiden? Vilken händelse eller person väljer man ut och varför? 

I denna workshop får eleverna, utifrån ovanstående diskussioner och frågor, studera ett antal historiska monument och statyer i Malmö. Materialet består av olika källor såsom tidningsartiklar, bilder och dokument.