Sagostund

  • Sagostund

Vår barnbibliotekarie högläser bilderböcker för barn 3–5 år.

Några tips:

- Var snälla och boka inte heller fler än 12 platser per tillfälle så att andra får möjlighet att komma på besök också.

- Vårt sagorum är inte särskilt lätt tillgängligt. Om vissa elever har svårt att gå i trappor är det en bra idé att berätta det för oss i förväg. Då kan vi förbereda oss att ta emot er på bästa möjliga sätt. Under våren ska vi bygga möjlighet att ha sagostund i bottenplan, så vårens senare tillfällen kommer att kunna ta emot alla.

- Kom gärna i god tid.

Varmt välkomna!


Fördelning av platser till förskolor som står näst i tur görs onsdagen den 4 december.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 16 december